Обучения за ръководители на екипи

Реинженеринг на бизнес процеси
Онлайн обучение или присъствено

Реинженеринг на бизнес процеси

Ако сте бизнес анализатор, мениджър, софтуерен инженер или специалист по ISO-системи за управление, в този курс ще научите за структуриран подход за проектиране и драматично подобряване на бизнес процеси. В края на курса трябва да имате необходимите знания, за да виждате голямата картина на бизнеса и бизнес процесите, които го осъществяват. Ще знаете как да проектирате и моделирате процеси с графичния език BPMN (Business Process Model and Notation). Ще научите как се прави реинженеринг на процесите, така че да се постигне съществено подобряване на изпълнението на предприятието

от 05.11.2023 до 06.11.2023
Продължителност: 24 учебни часа
Проектиране и анализ на бизнес модели
Онлайн

Проектиране и анализ на бизнес модели

Бизнес моделът е фундамент за дейността на всяка организация. Инструментът за дефиниране на модела на дейност Business model canvas илюстрира принципите за създаване, развитие и успешна работа на организацията, представя как организацията създава стойност за своите клиенти, партньори, акционери, служители и за обществото.

от 11.10.2023 до 13.10.2023
Продължителност: 24 учебни часа, разпределени в 3 дни
Финанси за IT

Финанси за IT

Разходите за ИТ могат да бъдат значителна част от общите разходи на предприятието. Разбирането на финансовите аспекти на ИТ е важно за бизнеса. Особено след бума на нови бизнес модели: софтуер като услуга, безплатна търсачка, безплатна електронна поща, софтуер като платформа, отворен код и много други.

от 04.10.2023 до 06.10.2023
Продължителност: 24 академични часа, 3 дни
Как да проектираме ефективни бизнес модели
Минало събитие Предприемачи и генерални мениджъри на бизнес организации; Мениджъри по качеството и непрекъснато подобрение; Мениджъри по развитие на персонала.

Как да проектираме ефективни бизнес модели

Кое е най-важното, за да управляваш ефективно една организация? Някои казват хората, други клиентите, а защо не процесите или печалбата или качеството?

Бизнесът е система от противоречащи си сили, която днес наричаме „Бизнес модел“. Тя трябва да е структурирана и балансирана така, че организацията да съществува и да се развива. Бизнес моделът е начин на мислене за организацията като цяло.

В това обучение, ще ви покажем как да определите елементите на бизнес модела. Ще  представим три инструмента, с помощта на които да погледнете от различни перспективи, за да създаване и развитие на ефективен бизнес модел.

 

от 27.03.2023 до 27.03.2023
Продължителност: 8 часа
ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността
Минало събитие Собственици и управители, Мениджъри производство, Мениджъри сигурност, Мениджъри съответствие, Ръководители на организации в сферата на обществената безопасност

ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

Осигуряване непрекъснатостта на бизнеса е ключов фактор за предоставяне на качествена услуга/продукт. Управлението на дадения процес е жизнено важно за организации в различни сфери на икономиката и в социалния живот: здравеопазване, осигуряване на комунални услуги, сигурност, финансов сектор, непрекъсваеми производства и други.

Курсът по ISO 22301 дава на участниците разяснение по основните понятия в стандарта за непрекъснатостта на бизнеса (BCMS) както и рактически примери за ползеността от приложението му в бизнеса.

 

от 24.03.2023 до 24.03.2023
Продължителност: 8 часа
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Минало събитие Ръководители на организации; представители на ръководството; одитори „от втора страна“; мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление; консултанти

Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

Модулният семинар е поредица от еднодневни обучения за запознаване със стандарти за управление. Целта на обучението е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи. Форматът на провеждане позволява на всеки участник да посети модулите, които представляват интерес за него.

от 13.03.2023 до 17.03.2023
Продължителност: 40 часа
Реинженеринг на бизнес процеси
Минало събитие Подходящ за: собственици на бизнеси, предприемачи, мениджъри на C-ниво

Реинженеринг на бизнес процеси

Реинженеринг на бизнес процесите на предприятието чрез реинженеринг на предложението за стойност и бизнес модела който го произвежда и доставя. Използване на генерични процеси от добри практики и стандарти и моделиране на процеси с BPMN.

от 08.03.2023 до 10.03.2023
Продължителност: 24 часа
Работа без стрес и бърнаут
Минало събитие Професионалисти, които са изложени на всекидневен стрес, спазване на крайни срокове. За тези, които често работят извънредно и имат мениджърски и организационни задължения.

Работа без стрес и бърнаут

Специална обучителна програма, насочена към намаляване нивата на стрес в екипа. Тренингът има за цел да запознае участниците с основни концепции за стреса и бърнаута, както и да представи различни похвати, упражнения и стратегии за намаляване на ежедневното напрежение в работата и извън нея.

от 21.02.2023 до 21.02.2023
Продължителност: 8 часа
Разрешаване на конфликти на работното място
Минало събитие Професионалисти, които заемат ръководна роля, работят в голям екип или контактуват с професионалисти на различни позиции и с клиенти

Разрешаване на конфликти на работното място

Специална обучителна програма, насочена към разбиране на собствената мотивация, нейното повишаване и поддържане на оптимално ниво. Тренингът има за цел да помогне на участниците да открият нови източници на мотивация и да формират своята индивидуална гъвкавост по отношение на различни ситуации.

от 17.02.2023 до 17.02.2023
Продължителност: 4 часа
1 2
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

ПОДГОТВИ СЕ ЗА РЕАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Какво получаваш в Haycad Academy

Достъпни обучения

Насочени както към практикуващи специалисти, така и към студенти. Провеждането им е съобразено с възможностите на участниците.

Дигитални умения

Придобиваш дигитални умения, решаваш ефективно ежедневните задачи в проектите и се отличаваш пред работодателя си.

Практическа подготовка

Нашите обучения дават не само теоретични познания, но и практически умения, които можеш да използваш всеки ден.

Кариерни възможности

Квалификацията, получена в нашите обучения, ти дава гаранция за успех и лесен старт в твоето следващо кариерно начинание.

РЕФЕРЕНЦИИ

Какво казват курсистите