Обучения

Обучителен курс по "Шлосерство"
Минало събитие

Обучителен курс по "Шлосерство"

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация. Знания и умения по професия - шлосер.
Курсът обхваща следните знания и умения:

- Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
- Шлосерски машини и инструменти
- Технология на специалността – шлосерство
- Производствена практика

 

 

 

от 22.05.2023 до 26.05.2023
Продължителност: 50 Часа
Приложна Електроника
Минало събитие

Приложна Електроника

Учебната програма по „Приложна електроника“ е предназначена за обучение на курсисти, с базови познания в областта. Съдържанието на програмата дава начални знания на обучаващите се за приложението на електрониката и електронните устройства в индустрията, в частност в автомобилната промишленост. Обучението в курса се извършва във взаимовръзка с най-базисните дисциплини в електрониката: градивни елементи, токозахрванващи устройства, аналогова схемотехника, цифрова схемотехника, сензорни и сензорни устройства. Професионалните компетентности се формират чрез усвояване на основните понятия и принципите на работа на градивните елементи, токозахранващите устройства, аналоговите и цифровите устройства, както и сензорите и сензорните устройства. 

 

 

 

от 15.05.2023 до 19.05.2023
Продължителност: 40 часа
Управление на риска
Минало събитие

Управление на риска

В съвременната епоха управлението на риска (УР) става ключов фактор при  управлението на разнообразни видове системи в най-различни области на функциониране.  УР има отношение както към дългосрочните (стратегическите), така и средносрочните (тактическите) и краткосрочните (оперативно-линейните) аспекти на функциониране на тези системи. Основна цел на дадения семинар е да се представи практически ориентирана обща методология по създаване на системи по УР, както и методически платформи при изграждане на такива системи в наши организации и институции.

 

 

от 10.04.2023 до 11.04.2023
Продължителност:
CATIA Sheet Metal Design - 04.23
Минало събитие Подходящ за: конструктори

CATIA Sheet Metal Design - 04.23

Днес в голям брой технически изделия, машини, автомобили и други транспортни средства успешно се налагат изделия от огъната ламарина. Предимството на изделия от огъната ламарина са тяхната висока степен на функционалност, ниска себестойност и кратки срокове за производство спрямо шприцови и щанцови изделия.

от 05.04.2023 до 06.04.2023
Продължителност: 16 часа
TPM (Total productive maintenance)
Минало събитие Подходящ за: технически мениджъри и специалисти по технологично проектиране

TPM (Total productive maintenance)

TPM е управленска система, създадена и използвана от Тойота, Мазда и други водещи компании в света, която води до повишена ефективност в производството, чрез създаване и прилагане на специфична нова фирмена култура за поддръжка на производственото оборудване.

Това обучение се организира от фирма Алфа Куолити.

от 29.03.2023 до 29.03.2023
Продължителност: 8 часа
Как да проектираме ефективни бизнес модели
Минало събитие Предприемачи и генерални мениджъри на бизнес организации; Мениджъри по качеството и непрекъснато подобрение; Мениджъри по развитие на персонала.

Как да проектираме ефективни бизнес модели

Кое е най-важното, за да управляваш ефективно една организация? Някои казват хората, други клиентите, а защо не процесите или печалбата или качеството?

Бизнесът е система от противоречащи си сили, която днес наричаме „Бизнес модел“. Тя трябва да е структурирана и балансирана така, че организацията да съществува и да се развива. Бизнес моделът е начин на мислене за организацията като цяло.

В това обучение, ще ви покажем как да определите елементите на бизнес модела. Ще  представим три инструмента, с помощта на които да погледнете от различни перспективи, за да създаване и развитие на ефективен бизнес модел.

 

от 27.03.2023 до 27.03.2023
Продължителност: 8 часа
ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността
Минало събитие Собственици и управители, Мениджъри производство, Мениджъри сигурност, Мениджъри съответствие, Ръководители на организации в сферата на обществената безопасност

ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

Осигуряване непрекъснатостта на бизнеса е ключов фактор за предоставяне на качествена услуга/продукт. Управлението на дадения процес е жизнено важно за организации в различни сфери на икономиката и в социалния живот: здравеопазване, осигуряване на комунални услуги, сигурност, финансов сектор, непрекъсваеми производства и други.

Курсът по ISO 22301 дава на участниците разяснение по основните понятия в стандарта за непрекъснатостта на бизнеса (BCMS) както и рактически примери за ползеността от приложението му в бизнеса.

 

от 24.03.2023 до 24.03.2023
Продължителност: 8 часа
IATF 16949:2016- Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици
Минало събитие Подходящ за: управители на фирми, инженери по стандартизация, инженери по качество

IATF 16949:2016- Изисквания към системите за управление на качеството на автомобилните доставчици

Обучението представя международния стандарт IATF 16949:2016, който определя по-високи изисквания към системата за управление на качеството за организациите от автомобилостроителната индустрия. Това обучение се провежда от фирма Алфакуолити.

от 22.03.2023 до 22.03.2023
Продължителност: 8 часа
Калибриране и проверка на средства за измерване на геометрични величини.  Компоненти на неопределеност; обработка на резултати от измерване
Минало събитие Инженери по качество, конструктори, производствени инженери

Калибриране и проверка на средства за измерване на геометрични величини. Компоненти на неопределеност; обработка на резултати от измерване

Целта на обучението е специалистите да се запознаят с калибрирането и проверката на средствата за измерване на дължина. В лекциите се разглеждат методите за измерване на дължина, както и практическото приложение на обработката на резултатите от измерванията. По време на обучението участниците ще се запознаят практически с обработката на данни и представянето на резултатите от измерванията. Обучението е предназначено за специалисти, работещи в организации и лаборатории, извършващи измервания в областта на геометричните величини. На участниците в курса се предоставят лекционни материали. Всеки участник получава сертификат за  проведеното обучение по темата на курса от СМБ.

Обучението се провежда от Съюза на метролозите в България

от 21.03.2023 до 21.03.2023
Продължителност: 1 ден
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

ПОДГОТВИ СЕ ЗА РЕАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Какво получаваш в Haycad Academy

Достъпни обучения

Насочени както към практикуващи специалисти, така и към студенти. Провеждането им е съобразено с възможностите на участниците.

Дигитални умения

Придобиваш дигитални умения, решаваш ефективно ежедневните задачи в проектите и се отличаваш пред работодателя си.

Практическа подготовка

Нашите обучения дават не само теоретични познания, но и практически умения, които можеш да използваш всеки ден.

Кариерни възможности

Квалификацията, получена в нашите обучения, ти дава гаранция за успех и лесен старт в твоето следващо кариерно начинание.

РЕФЕРЕНЦИИ

Какво казват курсистите