Обучения

Управление на маркетинга
Присъствено или Онлайн Ръководители на маркетинга и продажбите, Специалисти по маркетинг

Управление на маркетинга

Курсът по 'Управление на маркетинга' интензивно обучение, насочено към основите на маркетинговите взаимодействия и стратегии. Участниците ще развият знания и практически умения в сферата на маркетинговото управление, включително анализ на пазарни тенденции и формиране на методологична компетентност, относно реализацията на продукти и услуги на организациите

от 26.07.2024 до 27.07.2024
Продължителност: 12 часа
Автоматизация и електрически задвижвания
Присъствено Инженери по електроника, Техници по инсталация и поддръжка на електрически системи и уредби, Програмисти на PLC системи

Автоматизация и електрически задвижвания

Обучителен курс за инженери "Автоматизация и ел. задвижвания" - 3-дневно обучение, включващо практически уроци по основни електрически елементи, PLC системи, и инсталация на мотори с различни видове драйвери.

от 24.07.2024 до 26.07.2024
Продължителност: 24 учебни часа
Управление на поддръжката на оборудването
Минало събитие

Управление на поддръжката на оборудването

Предложеният курс има за своя главна цел формирането на ключови знания и практически умения по усъвършенстване на управлението на поддръжката на оборудването/УПО/

от 15.07.2024 до 16.07.2024
Продължителност: 16 часа
Управление на себестойността
Минало събитие Ръководители и управители във фирми и организации, Финансови анализатори, Мениджъри по операции или логистика

Управление на себестойността

Курсът по 'Управление на себестойността" представлява интензивна програма за придобиване на основни знания, методи и умения за оптимизиране на разходите в организациите. Участниците ще се запознаят с основните понятия, модели и техники за управление на себестойността, съсредоточавайки се върху изчисляването, планирането, контрола и оптимизацията на разходите.

от 10.07.2024 до 10.07.2024
Продължителност: 6 часа
Технически изделия от пластмаси и шприцформи
Минало събитие Подходящ за: конструктори и технолози по производство на пластмасови изделия и шприцформи за тяхното производство

Технически изделия от пластмаси и шприцформи

Обучителен курс "Технически изделия от пластмаси и шприцформи" е предназначен за ръководители, конструктори и технолози, които се занимават с проектиране и производство на пластмасови изделия. Курсът обхваща широк спектър от теми, включително инженерни пластмаси, конструкция на шприцформите, температурни режими и дефекти в пластмасовите изделия и множество други теми. Продължителността на курса е 40 часа и включва практически упражнения.

от 08.07.2024 до 12.07.2024
Продължителност: 40 часа
Дигитализация на производството и вътрешните процеси
Минало събитие Инженери по автоматизация, Инженери по производствени процеси, Инженери-технолози, Специалисти по контрол на производствените системи

Дигитализация на производството и вътрешните процеси

Обучителният курс "Дигитализация на производството и вътрешните процеси" е предназначен за инженерно-технически кадри, които желаят да се запознаят със съвременните технологии за оптимизиране на производствените процеси. Курсът включва теми като работа с индустриална платформа, оптимизация на разположението на оборудването и решаване на проблеми в производството.

от 30.05.2024 до 31.05.2024
Продължителност: 16 учебни часа
Управление и усъвършенстване на качеството
Минало събитие Висши ръководители, Мениджъри на базови функционални звена, Специалисти по качеството

Управление и усъвършенстване на качеството

Курсът 'Управление и усъвършенстване на качеството" предлага пълно обучение за развитие на теоретични знания, методологическа компетентност и практически умения в областта на качеството, включително основни етапи на управление, инструменти за контрол и усъвършенстване, както и практически модели за фирмено управление на качеството."

от 17.05.2024 до 18.05.2024
Продължителност: 16 часа
Основи на хидравликата
Минало събитие Инженерно-технически кадри по автоматизация, включително конструктори, проектанти, специализиран персонал, работещ с хидравлични системи

Основи на хидравликата

Обучението "Основи на хидравликата" е интензивна програма, целяща запознаване на инженерно-технически кадри със структурата и функционирането на хидравличните системи за задвижване и управление. Програмата предлага теоретично обучение върху физическите основи на хидротехниката и практически упражнения за разработване и разбиране на хидравлични системи със специализиран софтуер и индустриални елементи.

от 14.05.2024 до 17.05.2024
Продължителност: 32 учебни часа
Основи на пневматиката и електропневматиката
Минало събитие Инженери по автоматизация, Монтажник на пневматични системи, Техник за поддръжка на промишлени машини

Основи на пневматиката и електропневматиката

"Курсът 'Основи на пневматиката и електропневматиката' е предназначен за инженерно-технически кадри в областта на автоматизацията. Участниците придобиват практически умения за изграждане и внедряване на несложни пневматични и електропневматични системи за задвижване и управление. Курсът включва както теоретично обучение, така и практически упражнения със специализиран софтуер и промишлени елементи.

от 03.05.2024 до 07.06.2024
Продължителност: 40 Учебни Часа
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

ПОДГОТВИ СЕ ЗА РЕАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Какво получаваш в Haycad Academy

Достъпни обучения

Насочени както към практикуващи специалисти, така и към студенти. Провеждането им е съобразено с възможностите на участниците.

Дигитални умения

Придобиваш дигитални умения, решаваш ефективно ежедневните задачи в проектите и се отличаваш пред работодателя си.

Практическа подготовка

Нашите обучения дават не само теоретични познания, но и практически умения, които можеш да използваш всеки ден.

Кариерни възможности

Квалификацията, получена в нашите обучения, ти дава гаранция за успех и лесен старт в твоето следващо кариерно начинание.

РЕФЕРЕНЦИИ

Какво казват курсистите