ISO/IEC 20000-1:2018 Мениджмънт на IT услугите (ITSM) + Методологии за управление на IT проекти (Agile/Scrum)

  • Начало
  • Обучения
  • ISO/IEC 20000-1:2018 Мениджмънт на IT услугите (ITSM) + Методологии за управление на IT проекти (Agile/Scrum)

:

Минало събитие
Начало на обучението
21.11.2022
Край на обучението
23.11.2022
Продължителност
24
ISO/IEC 20000-1:2018

Информационни технологии – Управление на услугите

ISO/IEC 20000, Информационни технологии – Управление на услугите, е разработен с цел да се повиши качеството на услугите в IT сектора. Стандартът се базира на стандарта BS 15000 и ITIL и е разработен в две части:
ISO/IEC 20000-1 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги
Съдържа изискванията за управление на IT услугите и се отнася за тези, които отговарят за внедряването и поддържането на Системата за управление на IT услугите;
ISO/IEC 20000-2 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 2: Кодекс за добра практика
Ръководство за подобряване на услугите и одитиране на Системата за управление на IT услугите.
ISO/IEC 20000 интегрира процесния подход, който е в основата на ISO стандартите за системи за управление – ISO 9001 и ISO 14001 – и включва цикъла Планирай – Направи – Провери – Действай (цикъл на Деминг) (PDCA) и изискването за непрекъснато усъвършенстване.
Съгласно изискванията на ISO/IEC 20000 организацията трябва непрекъснато да подобрява предоставяните IT услуги, като:
• Събира и анализира данни за измерване на предоставяните от организацията услуги и да управлява процесите по предоставяне на услугите;
• Идентифицира, планира, и прилага подобрения;
• Се консултира с всички заинтересовани страни;
• Установява цели за подобрение в качеството, разходите и използването на ресурсите;
• Взема предвид входна информация за подобрения във всички процеси в организацията;
• Измерва, докладва и комуникира подобренията;
• Преглежда политиките по управление на услугите, процесите, процедурите и плановете;
• Гарантира, че всички одобрени дейности се извършват и предоставят и че постигат желаните резултати.
 

 

ISO/IEC 20000-1:2018

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

ISO/IEC 20000-1:2018 Мениджмънт на IT услугите (ITSM) + Методологии за управление на IT проекти (Agile/Scrum)

:

Минало събитие