Обучения

Диагностика и поддръжка на електрически промишлени системи за автоматизация
Присъствено Инженери по автоматизация, техници по електротехника, монтажни работници, техници по поддръжка и всички, които се интересуват от развитието на уменията си в областта на електрическите промишлени системи за автоматизация

Диагностика и поддръжка на електрически промишлени системи за автоматизация

Диагностика и поддръжка на електрически промишлени системи за автоматизация е 3-дневно обучение, включващо основни концепции в електротехниката, практически занятия с измервателни уреди и инвертори, разчитане на сигнали от различни видове датчици, както и правене на несложни програми на PLC. 

от 20.11.2024 до 22.11.2024
Продължителност: 24 учебни часа
Техническо чертане и измервателни инструменти
Присъствено Специалисти от отдел "качество", Оператори и техници боравещи с чертежи

Техническо чертане и измервателни инструменти

Обучителен курс "Техническо чертане и измервателни инструменти" е двудневно обучение, с фокус върху начинаещи с интерес в машиностроенето и желание за придобиване на основни умения в областта, подходящ за хора от отдел "качество" на предприятията.

от 03.10.2024 до 04.10.2024
Продължителност: 16 учебни часа
Управление на IT услуги
Онлайн или Присъствено Ръководители на IT организации, IT мениджъри, продуктови мениджъри и дизайнери на услуги

Управление на IT услуги

Ако ръководите софтуерна компания или сте IT мениджър, ако сте продуктов мениджър или отговаряте за предоставянето на  IT услуги, в този курс ще научите как се внедрява система за управление на  IT услуги (СУУ). Ще знаете концепцията за  IT услуга, основните процеси и практики по жизнения цикъл на една  IT услуга. Ще можете да организирате проект за внедряването на СУУ. Ще научите как можете да ползвате основни методи за управление на класически (waterfall) и гъвкави (Agile) проекти при внедряването на СУУ и при разработването на IT услуги.

от 24.09.2024 до 26.09.2024
Продължителност: 24 учебни часа
Управление на човешкия фактор
Онлайн

Управление на човешкия фактор

Предложеният курс има за своя главна цел формирането на базови знания и практически умения по управление и развитие на човешкия фактор(УРЧФ).

от 15.09.2024 до 17.09.2024
Продължителност: 9 часа
Системи за визуална инспекция с камери
Присъствено Инженер автоматизация, Техник по автоматизация и контрол, Инженер по качеството

Системи за визуална инспекция с камери

Обучителен курс "Системи за визуална инспекция с камери" е еднодневно обучение, фокусиращо се върху практическото изучаване на модели като "SBSI-B" и "SBSI-Q" от Festo. Участниците ще придобият умения за инсталиране, конфигуриране и използване на визуални сензори за инспекция на обекти, включително работа със софтуерния пакет Vision Sensor Configuration Studio и различни методи за анализ на изображения

от 04.09.2024 до 04.09.2024
Продължителност: 8 учебни часа
Усъвършенстване на управлението и развитието на човешкия фактор в организацията
Онлайн Подходящ за: Ръководители на екипи, специалисти по управление на човешките ресурси, професионалисти по организационно развитие.

Усъвършенстване на управлението и развитието на човешкия фактор в организацията

Курсът "Усъвършенстване на управлението и развитието на човешкия фактор в организацията" предлага комплексно обучение, фокусирано върху методи и практики за подобряване на управлението и развитието на персонала в организации от различни сектори. Програмата включва стратегии за развитие на лидерски умения, методи за мотивиране и управление на екипите, както и анализ на организационната култура и стратегии за нейното подобряване. Курсът е подходящ както за ръководители и специалисти по управление на човешките ресурси, така и за ръководители от различни равнища в организациите, които желаят да подобрят своите умения за управление на персонала.

от 29.08.2024 до 30.08.2024
Продължителност: 16 часа
Базова  пневматика
присъствено Операторски състав - висок клас, майстори и обслужващ машините персонал

Базова пневматика

Изучаване на типовите и специализираните пневматични елементи и устройства на пневматичните системи и усвояване, изграждането и внедряването в практиката на несложни пневматични системи за задвижване и управление. 

от 10.08.2024 до 12.08.2024
Продължителност: 24 учебни часа
Обучителен курс за програмируеми контролери (PLC)
Онлайн Подходящ за: Инженери по автоматизация

Обучителен курс за програмируеми контролери (PLC)

Курсът по програмируеми контролери (programmable logic controllers) ще ви запознае с принципите на проектиране и изграждане на управляващи системи за индустриална автоматизация. В курса ще научите основните принципи за програмиране на промишлени контролери с пет езика за програмиране, свързване на дискретни и аналогови сензори и управление на изпълнителни периферни устройства.

от 05.08.2024 до 07.08.2024
Продължителност: 24 часа
Управление на маркетинга
Присъствено или Онлайн Ръководители на маркетинга и продажбите, Специалисти по маркетинг

Управление на маркетинга

Курсът по 'Управление на маркетинга' интензивно обучение, насочено към основите на маркетинговите взаимодействия и стратегии. Участниците ще развият знания и практически умения в сферата на маркетинговото управление, включително анализ на пазарни тенденции и формиране на методологична компетентност, относно реализацията на продукти и услуги на организациите

от 26.07.2024 до 27.07.2024
Продължителност: 12 часа
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

ПОДГОТВИ СЕ ЗА РЕАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Какво получаваш в Haycad Academy

Достъпни обучения

Насочени както към практикуващи специалисти, така и към студенти. Провеждането им е съобразено с възможностите на участниците.

Дигитални умения

Придобиваш дигитални умения, решаваш ефективно ежедневните задачи в проектите и се отличаваш пред работодателя си.

Практическа подготовка

Нашите обучения дават не само теоретични познания, но и практически умения, които можеш да използваш всеки ден.

Кариерни възможности

Квалификацията, получена в нашите обучения, ти дава гаранция за успех и лесен старт в твоето следващо кариерно начинание.

РЕФЕРЕНЦИИ

Какво казват курсистите