Обучения

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране
Минало събитие Ръководители на организации; представители на ръководството; одитори „от втора страна“; мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление; консултанти

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

Семинарът запознава с изискванията на стандарта и представя основните проемни в новото издание БДС EN ISO/IEC 17025:2018. С цел по-добро разбиране на тези изисквания обучението е разделено в два дни: първият съдържа подробно представяне на изискванията на стандарта, а през втория се акцентира върху тяхното практическо прилагане, чрез упражнения по неопределеност на измерванията, валидиране на методики и още.

от 20.03.2023 до 21.03.2023
Продължителност: 16 часа
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
Минало събитие Ръководители на организации; представители на ръководството; одитори „от втора страна“; мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление; консултанти

Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

Модулният семинар е поредица от еднодневни обучения за запознаване със стандарти за управление. Целта на обучението е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи. Форматът на провеждане позволява на всеки участник да посети модулите, които представляват интерес за него.

от 13.03.2023 до 17.03.2023
Продължителност: 40 часа
БДС ISO 31000:2018
Минало събитие Собственици и управители, производствени мениджъри, технически мениджMениджъри по развоя, мениджъри логистика, икономисти и финансисти, специалисти по ремонт и поддръжка, организатори производство, технолози, процесни инженери

БДС ISO 31000:2018

Целта на семинара е да представи международния стандарт ISO 31000 като пълно и систематично ръководство за управление на рисковете. Това става, първо, чрез идентифициране, анализиране и преценяване на нуждите от изменения и, второ, чрез въздействия за промяна на рисковете.

от 09.03.2023 до 09.03.2023
Продължителност: 8 часа
Реинженеринг на бизнес процеси
Минало събитие Подходящ за: собственици на бизнеси, предприемачи, мениджъри на C-ниво

Реинженеринг на бизнес процеси

Реинженеринг на бизнес процесите на предприятието чрез реинженеринг на предложението за стойност и бизнес модела който го произвежда и доставя. Използване на генерични процеси от добри практики и стандарти и моделиране на процеси с BPMN.

от 08.03.2023 до 10.03.2023
Продължителност: 24 часа
Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design 03.23
Минало събитие Подходящ за: Инженери; Конструктори

Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design 03.23

Обучението е предназначено за конструктори на изделия със сложни повърхнини типични за автомобилната индустрия, както и за изделия за бита. Ще се запознаете с една от тай-интересните дисциплини в CAD проектирането- създаването на естетични форми.

от 06.03.2023 до 08.03.2023
Продължителност: 24 часа
LEAN PRODUCTION – Basic level
Минало събитие Подходящ за: собственици и мениджъри на фирми от индустрията

LEAN PRODUCTION – Basic level

Принципи и практики за ускоряване и изглаждане на производствения поток чрез премахване на ресурсите и дейностите, излишни за „клиентския продукт“.

Това обучение се организира от фирма Алфа Куолити.

от 23.02.2023 до 23.02.2023
Продължителност: 8 часа
Управление на работното време на ежедневните задачи (Daily Management)
Минало събитие Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите.

Управление на работното време на ежедневните задачи (Daily Management)

Техники за наблюдение на текущото изпълнение, установяване на отклонения от стандартите за изпълнение и бърза реакция на породилите ги проблеми.

Това обучение се провежда от фирма Алфа Куолити.

от 22.02.2023 до 22.02.2023
Продължителност: 8 часа
Работа без стрес и бърнаут
Минало събитие Професионалисти, които са изложени на всекидневен стрес, спазване на крайни срокове. За тези, които често работят извънредно и имат мениджърски и организационни задължения.

Работа без стрес и бърнаут

Специална обучителна програма, насочена към намаляване нивата на стрес в екипа. Тренингът има за цел да запознае участниците с основни концепции за стреса и бърнаута, както и да представи различни похвати, упражнения и стратегии за намаляване на ежедневното напрежение в работата и извън нея.

от 21.02.2023 до 21.02.2023
Продължителност: 8 часа
Разрешаване на конфликти на работното място
Минало събитие Професионалисти, които заемат ръководна роля, работят в голям екип или контактуват с професионалисти на различни позиции и с клиенти

Разрешаване на конфликти на работното място

Специална обучителна програма, насочена към разбиране на собствената мотивация, нейното повишаване и поддържане на оптимално ниво. Тренингът има за цел да помогне на участниците да открият нови източници на мотивация и да формират своята индивидуална гъвкавост по отношение на различни ситуации.

от 17.02.2023 до 17.02.2023
Продължителност: 4 часа
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

ПОДГОТВИ СЕ ЗА РЕАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Какво получаваш в Haycad Academy

Достъпни обучения

Насочени както към практикуващи специалисти, така и към студенти. Провеждането им е съобразено с възможностите на участниците.

Дигитални умения

Придобиваш дигитални умения, решаваш ефективно ежедневните задачи в проектите и се отличаваш пред работодателя си.

Практическа подготовка

Нашите обучения дават не само теоретични познания, но и практически умения, които можеш да използваш всеки ден.

Кариерни възможности

Квалификацията, получена в нашите обучения, ти дава гаранция за успех и лесен старт в твоето следващо кариерно начинание.

РЕФЕРЕНЦИИ

Какво казват курсистите