Реинженеринг на бизнес процеси

:

Минало събитие
Начало на обучението
14.02.2024
Край на обучението
16.02.2024
Продължителност
24 учебни часа

Ако сте бизнес анализатор, мениджър, софтуерен инженер или специалист по ISO-системи за управление, в този курс ще научите за структуриран подход за проектиране и драматично подобряване на бизнес процеси. В края на курса трябва да имате необходимите знания, за да виждате голямата картина на бизнеса и бизнес процесите, които го осъществяват. Ще научите как се прави реинженеринг на процесите, така че да се постигне съществено подобряване на процесите. Концепцията за реинженеринг на бизнес процесите не е нова.. Реинженерингът е дефиниран като фундаментално преосмисляне на бизнес процесите, за да се породят драматични подобрения в критичните мерки за изпълнението - такива като разходи, качество, услуги и скорост.Все повече предприятия организират бизнеса си върху процесния подход. Това ги изправя срещу предизвикателствата да проектират, внедряват, оперират, автоматизират, наблюдават, измерват, оптимизират и подобряват бизнес процесите си.За много от предприятията обаче рано или късно идва моментът, в който лесните възможности за подобряване се изчерпват. Настъпва време за фундаментална промяна. Настъпва време за реинженеринг на бизнес процеси!

Програма

 • 1. Бизнес процеси- въведение и определения

  14.02.2024

  Определения. Характеристики. Предизвикателства по жизнения цикъл на бизнес процесите. Три важни перспективи: на бизнеса, на информационните технологии, на добрите практики и ISO-стандартите за системи за управление на организациите.

   

   

 • 2. Проектиране на бизнес процеси

  14.02.2024

  Системи за управление на организацията – класически и процесен подход. Методи за анализ на бизнес процеси. Шест въпроса, на които трябва да отговорите. Проектиране на целите и проектиране на процесите, които ги постигат.

  Практическа работа: Проектиране на бизнес процес

   

 • 3. Реинженеринг на бизнес процеси

  14.02.2024

  Реинженеринг на корпорацията и реинженеринг на бизнес процесите. Кога се налага реинженеринг на процесите? Еволюционна и революционна стратегия за реинженеринг на бизнес процеси.

  Практическа работа: Анализ на бизнес процес за управление на заявки за услуги

   

 • 4. Пряк път към проектирането и реинженеринга на процесите през бизнес модела на предприятието

  15.02.2024

  Концепцията за бизнес модел. От дизайн или редизайн на предложение за стойност към клиентите, през дизайн на бизнес модел, който го произвежда и доставя, до проектиране на бизнес процесите, които го осъществяват.

  Практическа работа: Реинженеринг на бизнес процеси в Business Rescue Services Ltd.

   

 • 5. Адаптиране на генерични процеси от добри практики, ISO-стандарти за системи за управление и ИТ-системи

  15.02.2024

  Адаптиране на процеси препоръчвани и изисквани от добри практики и ISO-стандарти за системи за управление, както и процеси вградени в информационни системи.

  Ако решите да внедрите и сертифицирате Система за управление на организацията в съответствие с изисквания на ISO-стандарти: как успоредно с реинженеринга на бизнес процесите можете да разработите съществена част от системата.

  Практическа работа: Water Heaters Inc. адаптира процес „Отчитане на услуги“ от ISO 20000-1 Системи за управление на ИТ услуги за да подобри обслужването на клиентите си

   

 • 6. Проектиране на поведението на ролите в бизнес процес

  15.02.2024

  Дизайн на поведение. Цикъл за създаване на навици. Дизайн на тригери, програми за поведение и награди.

  Пример: Проектиране на поведението на търговския екип на Business Rescue Services Ltd.

  Практическа работа: Дизайн на поведение

   

 • 7. Документиране на бизнес процеси

  16.02.2024

  Документиране на процеси в стила на ISO. Какво трябва да съдържа документът на бизнес процеса – минимални изисквания. Вербално и графично представяне на процес.

  Практическа работа: Документиране на процес

   

 • 8. Моделиране и управление на бизнес процеси

  16.02.2024

  Нива на моделиране и управление: бизнес модел, дейности и инстанции на дейности; процеси и инстанции на процеси; задачи и инстанции на задачи. Проектиране на ключови показатели за процес. Внедряване на бизнес процеси. Управление на бизнес процеси.

  Упражнение: Проектиране на KPI за процес

   

 • 9. Инструменти за моделиране на бизнес процеси

  16.02.2024

  Отвореният стандарт BPMN (Business Process Model and Notation). Основни елементи на BPMN. Софтуер за моделиране на бизнес процеси. Примери на бизнес процеси, моделирани с BPMN.

  Упражнение: Моделиране на бизнес процеси с BPMN

   

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена Онлайн

916 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Цена Присъствено

1056 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Обучение на екип

За вътрешнофирмено обучение на група до 15 души

5280 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Реинженеринг на бизнес процеси

:

Минало събитие