Обучителен курс по "Шлосерство"

:

Минало събитие
Начало на обучението
19.02.2024
Край на обучението
25.02.2024
Продължителност
50 Часа

Професията на Шлосер е квалификация за начално ниво, която обхваща широк набор от умения и знания, необходими за основните работни дейности на длъжността. Шлосерът отговаря за подготовката на инструментите, оборудването и работното място за работния процес, чете и използва технически документи (включително електронни източници) и се консултира с ръководителя, ако е необходимо. Шлосерът трябва да се придържа към нормативните стандарти и да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Основните задължения на работника по обработка на листов материал включват ръчна или механична обработка на различни материали, като ленти, пръти, листове и тръбни материали, включително отливки. Те също така работят с машини за метални и неметални материали, извършват ръчни операции, работят с универсални металорежещи машини, ремонтират и възстановяват инструменти, приспособления и машини. Най-често извършваните дейности включват пилене, рязане, изправяне, огъване, заваряване и други подобни задачи. Освен това, когато ремонтира машини, оборудване и уреди, работникът по обработка на ламарина разглобява, почиства, смазва, сортира и маркира части, възли и механизми.

 

Програма

 • 1. Измервателни инструменти

  22.05.2023

  · Шублери 

  · Микрометри, ъгломери 

  · Рулетки 

  · Плоскокраищни мерки

  · Калибри 

  · Резбомери

  · Образци за грапавост

  · Приспособления за измерване( трасажни маси, призми) 

   

   

 • 2. Практически занимания

  23.05.2023

  · Измерване на призматични детайли

  · Измерване на ротационни детайли

  · Измерване на резби

  · Измерване с образци за грапавост

  · Измерване на калибриран размер

 • 3. Основни шлосерски операции

  24.05.2023

  · Отрезни операции (равнинно и обемно очертаване) 

  · Пробиване на отвори

  · Заточване на инструменти 

  · Райбероване,зенкероване

  · Нарязване на резби с цели инструменти

  · Пилене

  · Шлифоване и полиране

 • 4. Разчитане на конструкторска документация

  24.05.2023

  · Изгледи, разрези и сечения

  · Означаване на гранични отклонения на размери

  · Означаване на отклонения на формата 

  · Означаване на грапавост и изисквания към детайлите

  · Разчитане на таблицата на чертежа

  · Създаване на работна скица

 • 5. Технология на машиностроенето

  25.05.2023

  · Видове материали използвани в машиностроенето 

  · Изработка на заготовки 

  · Подготовка на заготовки

  · Маршрутна технология за изработка на детайли 

  · Допуски и допускови полета на линейни размери и отвори

 • 6. Практика

  26.05.2023

  Практически занятия

   

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

 

Сертификат

Цена на обучението

Индивидуален потребител

760 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Корпоративни клиенти

880 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Обучителен курс по "Шлосерство"

:

Минало събитие